QS 2021 Dünya Üniversiteler sıralaması kapsamında üniversitemizden talep edilen veriler kategorilendirilip elde edilmiştir. Elde edilen veriler QS portalına girilmiş ve değerlendirilmesi için gönderilmiştir.