KVKK Kapsamında Yapılanlar

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VERİ YÖNETİM OFİSİ KVKK BİRİMİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN VE YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER


Veri Yönetim Ofisi çalışmaları kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum süreçleri başlatılmış ve bu kapsamda Üniversitemize ait bilgi sistemleri incelenmiş, ekranların ve sistemlerin işleyişinin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi ve veri minimizasyonu ilkesi çerçevesinde yapılandırılması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca bu kapsamda ilgili kişilere karşı Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmek ve veri işleme şartlarına uyum sağlamak amacıyla gerekli aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlanmış olup bilgi sistemlerine entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci
Veri Yönetim Ofisi çalışmaları kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum süreçleri başlatılmış ve bu kapsamda Üniversitemize ait bilgi sistemleri incelenmiş, ekranların ve sistemlerin işleyişinin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi ve veri minimizasyonu ilkesi çerçevesinde yapılandırılması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca bu kapsamda ilgili kişilere karşı Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmek ve veri işleme şartlarına uyum sağlamak amacıyla gerekli aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlanmış olup bilgi sistemlerine entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir. Projenin aşamaları, hedefleri ve çıktıları aşağıda verilmiştir.
Uyum sürecinin aşamaları: 
Üniversiteye ait bilgi sistemlerinin, süreçlerin ve ekranların  işleyişinin incelenmesi

Veri minimizasyonu ilkesi çerçevesinde tüm süreçlerin yapılandırılması

Yapılandırılan sistem, süreç ve ekranların işleyişinin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi

Kurum içi birimlerden, uyumlu hale getirilen ve KVKK kapsamında düzenlenen metinlerin sistemlere entegrasyonu, yerleştirilmesine ve uygulanmasına yönelik destek alınması

Teknik Tedbirlerin uygulanması

Ulaşılması beklenen hedefler:
PBYS,OBS, EBYS ve diğer sistemlerin KVKK’ya uyumlu olması

Kişisel verisi işlenen kişilere KVKK uyarınca aydınlatma metni sunulması

Kişisel verisi işlenen kişilerden açık rıza alınması gereken durumlarda bu açık rızaların alınması

Veri minimizasyonu ilkesine uygun olarak yalnızca gereken verilerin işlenmesi

KVKK temel ilkelere uygun olarak veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verilerin işlenmesinde alınması gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

Yapılacak aktarımların KVKK’ya uygun olarak yapılması

Veri sorumlusu ve veri işleyenlerle KVKK Sözleşmelerinin imzalanması

Raporlanması gereken çıktılar: 
Fakültelerdeki KVKK uyum süreçlerinin uygulanma durumu

Daire Başkanlıkları tarafından KVKK uyum süreçlerinin uygulanma durumu

İlgili kişilerden gelen öneri ve başvurular


 

Üniversitemizde Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık eğitimleri düzenlenmiş ve bu eğitimler tekrar izlemek üzere offline ortamda çalışanların ilgisine sunulmuştur. Eğitim içeriğinde, KVKK hakkında vatandaş ve Üniversite personeli düzeyinde farkındalık ve bilgilendirme yapılmış, dijital dünyada kişileri bekleyen riskler, dikkat edilmesi gerekenler ve bilgi güvenliği konularında da bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca her bir birim ile organize edilen KVKK toplantılarında, birimlerin KVKK anlamında ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlenmiş, gerekli hususlar hakkında birimlere bilgilendirmeler yapılmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimleri
Üniversitemizde Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık eğitimleri düzenlenmiş ve bu eğitimler tekrar izlemek üzere offline ortamda çalışanların ilgisine sunulmuştur. Eğitim içeriğinde, KVKK hakkında vatandaş ve Üniversite personeli düzeyinde farkındalık ve bilgilendirme yapılmış, dijital dünyada kişileri bekleyen riskler, dikkat edilmesi gerekenler ve bilgi güvenliği konularında da bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca her bir birim ile organize edilen KVKK toplantılarında, birimlerin KVKK anlamında ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlenmiş, gerekli hususlar hakkında birimlere bilgilendirmeler yapılmıştır. Projenin aşamaları, hedefleri ve çıktıları aşağıda verilmiştir.
Farkındalık Eğitimi aşamaları: 
Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık eğitimleri düzenlenmesi

Tekrar izlemek üzere offline ortamda çalışanların bilgisine sunulması

Her bir birim ile organize edilen KVKK toplantılarında, birimlerin KVKK anlamında ihtiyaçları ve eksikliklerinin belirlenmesi gerekli hususlar hakkında birimlere bilgilendirme yapılması

Ulaşılması beklenen hedefler:
KVKK hakkında vatandaş ve Üniversite personeli düzeyinde farkındalık oluşturulması

Dijital dünyada kişileri bekleyen riskler konusunda personelin bilgi sahibi olması

İnternet ortamında dikkat edilmesi gerekenler ve bilgi güvenliği konularında personelin bilgi sahibi olması

Yürütülen süreç konusunda farkındalık oluşturulması

İlgili kişilerden başvuru ve soru gelmesi durumunda personelin bu soruları ve başvuruyu yanıtlayabilecek bilgi birikimine sahip olması 

KVKK’ya uyumun üreç bittikten sonra da devam ettirilebilmesi

Raporlanması gereken çıktılar: 
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazlı eğitime katılım oranları

Daire Başkanlığı ile Koordinatörlük bazlı eğitime katılım oranları

Öğretim Elemanları’nın eğitime katılım oranları

Diğer birimlerin eğitime katılım oranları


 

Üniversitemizde Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık eğitimleri düzenlenmiş ve bu eğitimler tekrar izlemek üzere offline ortamda çalışanların ilgisine sunulmuştur. Eğitim içeriğinde, KVKK hakkında vatandaş ve Üniversite personeli düzeyinde farkındalık ve bilgilendirme yapılmış, dijital dünyada kişileri bekleyen riskler, dikkat edilmesi gerekenler ve bilgi güvenliği konularında da bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca her bir birim ile organize edilen KVKK toplantılarında, birimlerin KVKK anlamında ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlenmiş, gerekli hususlar hakkında birimlere bilgilendirmeler yapılmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimleri
Üniversitemizde Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık eğitimleri düzenlenmiş ve bu eğitimler tekrar izlemek üzere offline ortamda çalışanların ilgisine sunulmuştur. Eğitim içeriğinde, KVKK hakkında vatandaş ve Üniversite personeli düzeyinde farkındalık ve bilgilendirme yapılmış, dijital dünyada kişileri bekleyen riskler, dikkat edilmesi gerekenler ve bilgi güvenliği konularında da bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca her bir birim ile organize edilen KVKK toplantılarında, birimlerin KVKK anlamında ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlenmiş, gerekli hususlar hakkında birimlere bilgilendirmeler yapılmıştır. Projenin aşamaları, hedefleri ve çıktıları aşağıda verilmiştir.
Farkındalık Eğitimi aşamaları: 
Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık eğitimleri düzenlenmesi

Tekrar izlemek üzere offline ortamda çalışanların bilgisine sunulması

Her bir birim ile organize edilen KVKK toplantılarında, birimlerin KVKK anlamında ihtiyaçları ve eksikliklerinin belirlenmesi gerekli hususlar hakkında birimlere bilgilendirme yapılması

Ulaşılması beklenen hedefler:
KVKK hakkında vatandaş ve Üniversite personeli düzeyinde farkındalık oluşturulması

Dijital dünyada kişileri bekleyen riskler konusunda personelin bilgi sahibi olması

İnternet ortamında dikkat edilmesi gerekenler ve bilgi güvenliği konularında personelin bilgi sahibi olması

Yürütülen süreç konusunda farkındalık oluşturulması

İlgili kişilerden başvuru ve soru gelmesi durumunda personelin bu soruları ve başvuruyu yanıtlayabilecek bilgi birikimine sahip olması 

KVKK’ya uyumun üreç bittikten sonra da devam ettirilebilmesi

Raporlanması gereken çıktılar: 
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazlı eğitime katılım oranları

Daire Başkanlığı ile Koordinatörlük bazlı eğitime katılım oranları

Öğretim Elemanları’nın eğitime katılım oranları

Diğer birimlerin eğitime katılım oranları


 

Üniversite İçi KVKK Politika ve Prosedürlerin Oluşturulması
Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Projesi kapsamında süreçlerin net olarak tanımlanmasının sağlanması, açık rıza alma, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme, risk değerlendirme, olay ihlal durumlarını yönetme, fotokopi makinesi kullanımlarını belirleme, bilgisayarların ve diğer cihazların KVKK uyumlu olarak kullanımını sağlamaya yönelik olarak çalışmalar yapılmıştır. Projenin aşamaları, hedefleri ve çıktıları aşağıda verilmiştir.
Politika ve Prosedürlerin Oluşturma sürecinin aşamaları: 
Politika ve Prosedür oluşturulacak süreçlerin belirlenmesi

Politika ve Prosedür oluşturulması

Oluşturulan Politika ve Prosedürlerin ilgili tüm birimlerce gözden geçirilmesi ve revize önerilerinin toplanması

Politika ve Prosedürlerin son haline getirilerek yayınlanması ve uygulamaya alınması 

Ulaşılması beklenen hedefler:
Tüm süreçlerin KVKK uyumlu yürütülebilmesi

Üniversite içinde uygulama birliğinin sağlanması 

KVKK uyum sürecinde aksaklık ve sorun yaşanmaması

Olası ihlallerin ve bilgi eksikliklerinin en aza indirilmesi

Raporlanması gereken çıktılar: 
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu  bazlı Politika ve Prosedür uygulama oranları

Daire Başkanlığı ile Koordinatörlük bazlı Politika ve Prosedür uygulama oranları

Diğer birimlerin Politika ve Prosedür uygulama oranları

Politika ve Prosedür uygulanmasında yaşanan ortak sorunlar