Hakkımızda

Veri Yönetimi ve Analizi Ofisi, kurumsal stratejiler, yönetsel süreçler ile operasyonel kararlar için gerekli verileri sağlamak ve işlemek, verilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi için çevrim içi çalışan bir süreç tasarlamak, veriye dayalı kararlar alınabilmesi için konu ve sorun temelli raporlar hazırlamak ve uluslararası sıralama kuruluşlarında görünürlüğü sağlamak amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.
Bünyesinde bulunan Veri Toplama ve İşleme Ofisi, Veri Raporlama ve Analiz Ofisi ve Veri Tabanı Yönetim Ofisi ile uluslararası sıralama kuruluşlarının sıralama ölçütlerinde kullandıkları metodolojileri inceleyerek istenen bilgileri gruplandırma ve istenen verileri üniversite birimlerinden elde ederek veri girişini sağlama, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) doğrultusunda izlenen politika ve stratejiler için belgeler oluşturma çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca ofis, yeni nesil üniversite için ihtiyaç duyulan verilerin sınıflandırılması ve toplanması, ulusal düzeyde gerekli olan verilerin belirlenmesi ve toplanması ile veri yönetim sistemi ön çalışmaları içeriklerinden oluşan Veri Yönetim Sistemi ve veriye dayalı karar verme mekanizması ile ilgili dijital sistemin tasarımı çalışmalarına da devam etmektedir. Yeni projeler için çalışmalar sürdürülmektedir. Ofisin ismi, Atatürk Üniversitesi Senatosunun 2022 yılında aldığı kararla “Büyük Veri Yönetim Ofisi” olarak değiştirilmiştir.