Atatürk Üniversitesi birimlerinde çalışan personellerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) uyumunun artırılmasına yönelik olarak Veri Yönetim Ofisi ve Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi işbirliğinde KVKK Eğitimleri planlanmıştır. Bu eğitimlerin ilki olan Lojman personeline yönelik eğitim 10 Şubat 2022 tarihinde yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: https://atasem.atauni.edu.tr/kvkk-egitimi/
Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan birimlere ait web sitelerinde kanuni bir gereklilik söz konusu olmadıkça kişisel veri içeren materyallerin paylaşılması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olmayan bir uygulamadır.

Her ne amaçla olursa olsun bir gerçek kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlarının internet sitesinde yayınlanması kişisel veri işleme faaliyetidir. Kanun’un 4. maddesinde ifadesini bulan veri minimizasyonu kapsamında olabildiğince az kişisel verinin işlenmesi ve amaç için gerekli olmayan hiçbir verinin kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında alınmaması önemlidir.

Etkinlik Fotoğraf ve video kayıtları, toplantı ve seminer zoom kaydı, ekip ismi gibi paylaşımların tümü için ayrıca KVKK 10.maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeli ve herkese açık bu paylaşımların kanuni bir gereklilik olmadığı durumlarda açık rıza alınmalıdır. Açık rıza vermeyen kişilerin yer almadığı fotoğraflar paylaşılmalıdır. Bir kişi daha sonra da açık rızasını geri alabilir, bu durumda yapılan paylaşımların da silinmesi gerekmektedir.

Açık rıza alındığı durumlarda bile yapılan veri işleme faaliyetinin ölçülü olması ve diğer temel ilkelere uygun olması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Öğrencilerin kişisel verisi niteliğindeki sınav sonuçlarını internet ortamında yayımlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin uygulaması hakkında Kuruma yapılmış olan başvuru hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/07/2019 Tarihli ve 2019/188 Sayılı Karar Özeti incelendiğinde öğrenci sınav sonuçlarının herkese açık olarak internet sitesinde yayınlanmasının Kanun’a aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

Atatürk Üniversitesi’nin tüm personelince internet sitesi üzerinden yayınlanacak veriler için  Kanun’un 10. maddesinde ifadesini bulan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve açık rıza süreçlerinin işletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda,

  • Birimlerin internet siteleri üzerinden paylaşılan akademik ve idari personele ait ad soyad, iletişim bilgileri ve fotoğraflar kanuni bir gereklilik bulunmuyorsa kaldırılmalıdır.

  • Üniversitenin tüm sayfalarında bulunmayan bazı birimlerce oluşturulan alt ekip gibi bilgilerin de yayınlanmasını açıkça öngören bir Kanun hükmü bulunmadıkça kaldırılması gerekmektedir. Bu tür bilgiler Üniversite içerisindeki sistemler ile duyurulabilir.

  • Birimler tarafından gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin açık rızası olmayan kişilerin fotoğrafları çekilmemelidir. Mevcut fotoğraf ve videolar için ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde maskeleme işlemleri yapılabilir.

  • Sınav sonucu, ilanı kazanan kişilere dair bilgiler gibi kişisel verilerin maskelenerek (yıldızlarak) paylaşılması gerekmektedir.

  • İnternet sitesinde kişisel verilerinin paylaşılmasına rıza gösteren kişiler tarafından söz konusu paylaşımlara ilişkin rızanın geri çekilmesi halinde de ilgili paylaşım kaldırılmalı veya paylaşımda ilgili kişinin bulunduğu kısımlar maskelenerek tekrar fotoğrafın paylaşımı yapılmalıdır.

  • Etkinlik, konferans ve toplantılar için fotoğraf ve video çekimlerinin KVKK’ya uyumlu şekilde nasıl yapılabileceği ve yayınlanabileceğine ilişkin aşağıdaki bilgi notunu inceleyebilirsiniz.

Üniversitemizde KVKK sürecinin başından itibaren 60 saatin üzerinde, 300’e yakın birim yöneticisi ve personel ile gerçekleştirilen toplantılar sonucunda elde edilen kişisel verilerin değerlendirilmesi süreci titizlikle devam ederken, sürecin en önemli kısmı olan VERBİS bildiriminde sona gelindi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI öncülüğünde, KVKK Kurul Başkanı Prof. Dr. Atilla KESKİN ve Veri Yönetim Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gökay AKKAYA yürütücülüğünde Veri Koruma Uzmanları Gülhan KARADAĞ AĞKURT ve Uğur KÜÇÜKOĞLU sorumluluğunda devam eden çalışmalar sonucunda kurumlara tanımlanan süre içerisinde toplanan veri kategorilerini içeren, VERBİS bildirimi başarıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca  kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşıyan   prosedürlerin birimlerimizde uygulanması aşamasına geçilmiş olup, KVKK Birimi tarafından birimlere entegre edilen ilgili diğer prosedürlerin dağıtımı  için gerekli  çalışmalar devam etmektedir.

 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini benimseyen Atatürk Üniversitesi, son yıllarda ülkemizin en önde gelen üniversitelerinden birisi olmuştur. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini bütün iç paydaşlarına benimsetmeyi hedefleyen üniversite yaptığı faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

Atatürk Üniversitesi Veri Yönetim Ofisi tarafından organize edilen toplantıda öğrenci kulüplerine Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgi verildi. 15 Temmuz Milli İrade ve Kültür Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirilen toplantıya Veri Yönetim Ofisi koordinatörü Doç. Dr. Gökay AKKAYA, koordinatör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa YILMAZ, ofis personelleri ve çok sayıda kulüp yöneticisi katıldı.

Kulüp yöneticilerinin toplantıya ilgisi için teşekkür ederek söze başlayan Doç. Dr. Gökay AKKAYA, 2020 yılında üniversitemizde 1000’in üzerinde topluma katkı projesinin gerçekleştiğini ve bu sayının önemli bir kısmının kulüpler tarafından yürütülen projelerden oluştuğunu belirtti. Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında birçok etkinlik yapan kulüplerin farkındalık oluştuktan sonra daha farklı alanlarda da etkinlik düzenleyeceğini ve diğer kulüplerle işbirliğinin artacağını da sözlerine ekledi.

Öğr. Gör. Ensar GÖKTAŞ tarafından Amaçlar tanıtıldıktan sonra kulüp yöneticileri tarafından amaçlar ile ilgili faaliyet fikirleri paylaşıldı. Faaliyet planlama ve farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüplerin işbirliği görüşmeleriyle devam eden toplantı soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı.
YÖKAK tarafından 2 yıl süreyle akredite edilen üniversitemize belge takdimi için gelen Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ve YÖKAK Genel Sekreteri Mehmet YILMAZ ofisimizi ziyaret etti. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI, Rektör yardımcıları ve birim yöneticilerininde bulunduğu ziyarette ofis koordinatörü Doç. Dr. Gökay AKKAYA tarafından ofis ile ilgili bilgi verildi. YÖKAK Değerlendirme Kriterlerinin de ele alındığı sunum, Dr. Öğr. Gör. Özgür ÖZPOLAT'ın  Bilgi Federasyonu sunumu ile bitirildi.