Üniversiteler, eğitim ve öğretim ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra birçok alanda toplumun farklı kesimlerine yönelik hizmetler yürütmekte ve bu çalışmalar için kamu kaynakları kullanılmaktadır. Toplumun tamamını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bu çalışmalar doğal olarak, birçok kişi tarafından yakından takip edilip muhtelif açılardan değerlendirilmektedir. Ayrıca kamu idaresindeki yeni yaklaşımlar; hesap verebilirlik, erişilebilirlik, şeffaflık, etik sorumluluk, yönetişim, sosyal sorumluluk vb. kavramları ön plana çıkarmış ve bu durum yükseköğretim kurumlarının yürüttüğü süreçlerin de izlenmesi ve değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Doğru kurgulanmış bir izleme ve değerlendirme sistemi ile hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri için ilk adımlar atılmış olur. Diğer yandan başarı ölçülebilir hale gelir, etik ile ilgili hususlarda karşılaşılabilecek olumsuzluklar vuku bulmadan önlenebilir ve mevcut sorun alanları açık bir biçimde ortaya konularak bütün taraflar arasında güven pekiştirilmiş olur.